Parcursul spre Sănătate al Preadolescentului

  • Distribuie:
  • Durată

    Mai 2018-Ianuarie 2019

  • Grup

    150 de copii si 100 adulti

Parcursul spre Sănătate al Preadolescentului este un program de educaţie sănătoasă a preadolescenţilor, ce îşi propune să abordeze teme ce ţin de dezvoltarea sănătoasă a acestora, precum: gestionarea emoţiilor, educaţie sexuală, nutriţie. Programul este unul de interes naţional şi urmăreşte să construiască o societate sănătoasă prin educarea copiilor şi adolescenţilor, pentru a dobândi cele mai sănătoase obiceiuri ce ţin de stilul de viaţă.

Obiective ale proiectului:

Informarea pe teme ce ţin de educația sexuală cât și nutrițională, a 200 de copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 10-18 ani și 100 de adulți (profesori și părinți) din grupuri vulnerabile din București, România, pe o perioadă de 8 luni (mai-decembrie 2018). 

Activități:

Participanții vor avea sesiuni de training interactive în care le vor fi oferite informaţii ce ţin de biologie, sexualitate și educaţie sanitară - ceea ce le va oferi contextul cunoașterii și înțelegerii corpurilor lor și a transformărilor care au loc. La sesiunile de psihologie, atât copiii, cât și adulții vor fi familiarizați cu noțiuni referitoare la schimbările prin care trec adolescenții și cum le pot gestiona la nivel emoțional, precum și care este impactul din punct de vedere psihologic. Programul de formare va cuprinde și informații despre nutriție, despre felul în care alimentația și alegerile zilnice  le afectează sănătatea și corpul.

Prin proiect, ne propunem, de asemenea, să organizăm un eveniment comunitar cu implicarea tinerilor și a adulților, cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la problemele de sănătate.

 

Proiectul este susținut de HIL Foundation Austria. 

Parteneri in proiect, organizatia Policy Center for Roma and Minorities ne vor asigura suportul si expertiza pentru identificarea grupului țintă.